Takaisin ylös

POLIISILLE LISÄÄ VALTUUKSIA SAKOTUKSEEN JA AJOKIELLON ANTAMISEEN

03.10.2017

Sakkomenettelyn ja ajokieltopäätöstä koskeva lakiesitys on 19.9.2017 annettu eduskunnalle.  Esityksessä ehdotetaan, että poliisi määräisi kaikki ajokiellot sen jälkeen, kun liikennerikos on ratkaistu joko sakkomenettelyssä tai tuomioistuimessa. Lisäksi ajokieltomenettelyä uudistettaisiin muun muassa siten, että poliisi voisi kuulla kuljettajaa jo tapahtumapaikalla. Poliisin ajokieltopäätöksiin voisi vaatia oikaisua ja sen jälkeen valittaa hallinto-oikeuteen.

Esityksessä ehdotetaan myös sakkomenettelyyn liittyvää suostumusta koskevan sääntelyn keventämistä. Nykyisin edellytyksenä sakkomenettelyn käytölle on, että epäilty ilmoittaa tunnustavansa teon ja hyväksyvänsä siitä määrättävän seuraamuksen. Ehdotuksen mukaan epäillyn ei enää olisi välttämätöntä tunnustaa tekoa tai ilmoittaa hyväksyvänsä seuraamusta. Riittävää olisi, että epäilty suostuu asian käsittelemiseen sakkomenettelyssä.

Muutoksen tarkoituksena on parantaa epäillyn mahdollisuuksia valita, missä menettelyssä hänen asiansa käsitellään. Jos epäilty nykyisin kiistää teon tai ei tunnusta sitä, asia käsitellään aina käräjäoikeudessa. Muutoksen vastapainoksi ehdotetaan epäillyn oikeusturvan parantamista siten, että hän voisi valittaa sakosta käräjäoikeuteen millä tahansa perusteella.

Lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen esittelee lakiesitystä Liikenneoikeuspäivässä 23.11.2017.

www.om.fi

 

Takaisin