Takaisin ylös

TIELIIKENNELAIN MUUTOSESITYS EDUSKUNTAAN

23.11.2017

Hallitus antoi torstaina 23.11.2017 esityksen tieliikennelain uudistamisesta.

Lakiesityksessä kaikki tieliikenteen säädökset on koottu yhdeksi johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Yksittäisten säädösten määrää on vähennetty ja yksinkertaistettu, ja viranomaisten menettelytapoja on modernisoitu.

Tieliikennelaki kattaa liikenteen periaatteet ja liikennesäännöt, liikenteenohjauslaitteet ja liikennemerkit, ajoneuvojen käyttösäännöt sekä liikennerikkomusten seuraamukset. Esityksellä halutaan lisätä tienkäyttäjien omaa vastuullisuutta liikenneturvallisuudesta ja liikenteen sujuvuudesta. Esityksessä varaudutaan myös liikenteen teknologiseen kehitykseen kuten automaatioon ja tiedon hyödyntämisen tarpeisiin.

Esimerkkinä automaatioon valmistautumisesta on muun muassa se, että tienkäyttäjänä pidettäisiin jatkossa myös henkilöä, joka ohjaa autoa muualta kuin auton sisältä, ja ettei ajoneuvo saa pysäköinnin jälkeen lähteä liikenteeseen hallitsemattomasti esimerkiksi etäohjauksessa.

Nykyiset keltaiset sulkuviivat esitetään merkittäviksi eurooppalaiseen tapaan valkoisella värillä, jonka konenäkö erottaa keltaista paremmin. Tiedon laajemmaksi hyödyntämiseksi esitetään, että kaikkien liikennemerkkien, liikennevalojen ja muiden liikenteenohjauslaitteiden paikkatiedot olisi toimitettava Liikenneviraston ylläpitämään tietojärjestelmään, jotta niitä voitaisiin hyödyntää digitaalisessa muodossa esimerkiksi automaattisessa liikenteessä.

Lakiluonnos oli viime keväänä laajalla lausuntokierroksella, jonka perusteella luonnoksessa esitettyihin linjauksiin tehtiin täsmennyksiä. Täsmennykset koskevat pääasiassa pyöräilykypärän ja heijastimen käyttöä, pysäköintiä, ajoneuvojen nopeuksia ja talvirenkaita sekä rikesakon muuttamista liikennevirhemaksuksi ja sen määräytymistä.

www.lvm.fi

Takaisin